• Φρενόκολλα Bostic 1777


  Ειδική κόλλα για φρένα με αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες έως 300 oC.

  Εισάγεται και συσκευάζεται κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα από την Αικ. Κυριαζάκου & Σια ΟΕ.

  View Product
 • Φρενόκολλα ψυχρής κόλλησης


  Κόλλα δύο συστατικών για φρένα με αντοχές έως 100 oC.

  View Product